ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μικρής κλίμακας ανακαίνιση οικιών – επαγγελματικών χώρων
Αντικατάσταση μονοφασικού πίνακα με νέο ο οποίος θα διαθέτει ρελέ διαρροής
Καλωδίωση αυτόνομων παροχών για κλιματισμό, τεμ.2
Αντικατάσταση πριζοδιακοπτικού υλικού (μόνο εργασία)
Έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου για ΔΕΗ
Ενδεικτικό κόστος εργασιών: 500 € (χωρίς ΦΠΑ)Μεσαίας κλίμακας ανακαίνιση οικίας 55 τ.μ.

Αντικατάσταση όλων των καλωδιώσεων της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τοποθέτηση νέων στις υφιστάμενες θέσεις – σωληνώσεις με αντίστοιχης διατομής καλώδια.
Προμήθεια, τοποθέτηση νέου μονοφασικού πίνακα 1Χ35Α με ρελέ διαρροής
Αντικατάσταση πριζοδιακοπτικού υλικού (μόνο εργασία)
Έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου για ΔΕΗ
Ενδεικτικό κόστος εργασιών: 950 € (χωρίς ΦΠΑ)Ανακαίνιση κουζίνας οικίας

Καλωδίωση αυτόνομης παροχής από πίνακα για ηλεκτρικό φούρνο 3Χ6
Καλωδίωση αυτόνομης παροχής από πίνακα για πλυντήριο πιάτων
Καλωδίωση παροχής για πολύπριζο πάγκου
Καλωδίωση παροχής για σημείο πρίζας φούρνου μικροκυμάτων
Καλωδίωση παροχής για φως πάγκου
Ενδεικτικό κόστος εργασιών: 320 € (χωρίς ΦΠΑ)Απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε οικία εώς 40 τ.μ. χωρίς καλωδίωση συναγερμού.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Υ/Δ : 1 φωτιστικό σημείο, 2 διακόπτες αλλερετούρ, 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα τηλεφώνου και 1 πρίζα τηλεόρασης
Σαλόνι-κουζίνα: 2 φωτιστικά σημεία, 2 διακόπτες, 8 πρίζες σούκο, 1 πρίζα τηλεφώνου, 1 πρίζα τηλεόρασης, 1 πρίζα κλιματιστικού, 1 παροχή για πλυντήριο πιάτων, 1 παροχή για ηλεκτρική κουζίνα και 1 παροχή για απορροφητήρα
Μπάνιο: 1 φωτιστικό σημείο, 1 διακόπτης απλός, 1 πρίζα σούκο, 1 πρίζα για πλυντήριο ρούχων και 1 παροχή για ηλεκτρικό θερμοσίφωνα
Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση μονοφασικού πίνακα με ρελέ διαρροής και η προμήθεια, τοποθέτηση παροχής από μετρητή ΔΕΗ (εώς 30 μ.) καθώς και η καλωδίωση κουδουνιού εξώπορτας.
Ενδεικτικό κόστος εργασίας: 1.400 € (χωρίς ΦΠΑ)Απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε οικία εώς 65 τ.μ. χωρίς καλωδίωση συναγερμού.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Κεντρικό Υ/Δ: 1 φωτιστικό σημείο, 2 διακόπτες αλλερετούρ, 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα τηλεφώνου και 1 πρίζα τηλεόρασης
2ο Υ/Δ: 1 φωτιστικό σημείο, 2 διακόπτες αλλερετούρ, 3 πρίζες σούκο, 1 πρίζα τηλεφώνου
Σαλόνι: 2 φωτιστικά σημεία, 2 διακόπτες απλοί, 5 πρίζες σούκο, 1 πρίζα τηλεφώνου, 1 πρίζα τηλεόρασης και 1 πρίζα κλιματιστικού
Κουζίνα: 1 φωτιστικό σημείο, 1 διακόπτης απλός, 4 πρίζες σούκο, 1 παροχή για πλυντήριο πιάτων, 1 παροχή για ηλεκτρική κουζίνα και 1 παροχή για απορροφητήρα
Μπάνιο: 1 φωτιστικό σημείο, 1 διακόπτης απλός, 1 πρίζα σούκο, 1 πρίζα για πλυντήριο ρούχων και 1 παροχή για ηλεκτρικό θερμοσίφωνα
Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση μονοφασικού πίνακα με ρελέ διαρροής και η προμήθεια, τοποθέτηση παροχής από μετρητή ΔΕΗ (εώς 30 μ.) καθώς και η καλωδίωση κουδουνιού εξώπορτας.
Ενδεικτικό κόστος εργασίας: 2.200 € (χωρίς ΦΠΑ)Απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε οικία εώς 65 τ.μ. με καλωδίωση συναγερμού.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω και επιπλέον:

Καλωδίωση συστήματος συναγερμού το οποίο θα αποτελείται από παγίδες σε όλα τα τζάμια, 1 πληκτρολόγιο, 2 ραντάρ, 1 φαροσειρήνα και παροχή 220V και τηλεφώνου για τον πίνακα συναγερμού.

Ενδεικτικό κόστος εργασίας: 2.700 € (χωρίς ΦΠΑ)Αντικατάσταση θυροτηλεφώνων σε πολυκατοικίαΑποξήλωση 12 υφιστάμενων θυροτηλεφώνων και 1 μπουτονιέρας εισόδου

Τοποθέτηση, σύνδεση 12 νέων θυροτηλεφώνων και 1 μπουτονιέρας εισόδου καθώς και ενισχυτή, τροφοδοτικού συστήματος.

Ενδεικτικό κόστος εργασιών: 330 € (χωρίς ΦΠΑ)Ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε εκθεσιακό περίπτερο – αποξήλωσή του


Καλωδίωση, τοποθέτηση, σύνδεση 20 φωτιστικών φθορίου
Καλωδίωση, τοποθέτηση, σύνδεση 3 φωτιζόμενων στάντ
Καλωδίωση, τοποθέτηση, σύνδεση 8 προβολέων
Καλωδίωση, τοποθέτηση, σύνδεση 4 σποτ στο ταμείο
Τοποθέτηση, σύνδεση τριφασικού ηλεκτρολογικού πίνακα
Τοποθέτηση, σύνδεση πολύπριζου στο ταμείο
Προμήθεια, λαμπτήρων φθορισμού
Αποξήλωση και συσκευασία όλων των ανωτέρω με το πέρας της έκθεσης
Συνολικό κόστος εργασιών: 1.000 € (έκθεση εντός Αττικής)(χωρίς ΦΠΑ)
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε ανακαίνιση γραφείων


Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση patch panel (12 θέσεων)
Καλωδίωση 4 θέσεων εργασίας. Η κάθε θέση εργασίας περιλαμβάνει 2 πρίζες σούκο, 1 πρίζα δικτύου και 1 πρίζα τηλεφώνου. Περιλαμβάνεται και ο τερματισμός των πριζών καθώς και η προμήθεια – τοποθέτησή τους.
Προμήθεια, τοποθέτηση πίνακα μονοφασικού με ρελέ διαρροής
Καλωδίωση συναγερμού. Περιλαμβάνεται η καλωδίωση για κεντρική μονάδα, 2 ανιχνευτές κίνησης, 3 μαγνητικές επαφές, 1 πληκτρολογίο και 1 φαροσειρήνας.
Ενδεικτικό κόστος εργασιών: 900 € (χωρίς ΦΠΑ)Ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε γραφείο 2 χώρων

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Χώρος γραφείου Α: 1 πρίζα κλιματισμού ενισχυμένη, 4 σημεία φωτισμού, 1 σημείο διακόπτη, 4 σημεία πρίζας σούκο, 1 σημείο πρίζας τηλεφώνου, 1 σημείο πρίζας fax, 1 σημείο πρίζας data
Χώρος γραφείου Β: 1 πρίζα κλιματισμού ενισχυμένη, 1 σημείο φωτισμού, 1 σημείο διακόπτη, 3 σημεία πρίζας σούκο, 1 σημείο πρίζας τηλεφώνου, 1 σημείο πρίζας data
Κουζινάκι: 2 σημεία πρίζας σούκο, 1 σημείο φωτισμού , 1 σημείο διακόπτη
WC: 1 σημείο φωτισμού, 1 σημείο διακόπτη
Γενικά: Παροχή για θερμοσίφωνα, καλωδίωση γραμμής για κάμερα στην είσοδο του γραφείου με καλώδια RG59+2X0,35, καλωδίωση γραμμής για κυπρί σε πόρτα εισόδου γραφείων με ένα σημείο μπουτόν ελέγχου στο γραφείο και παροχή 220V & προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση νέου μονοφασικού πίνακα με ρελέ διαρροής. Επίσης καλωδίωση συστήματος συναγερμού το οποίο θα περιλαμβάνει σημείο παγίδας σε όλα τα τζάμια και στην κεντρική είσοδο, σημείο πληκτρολογίου και παροχή 220V και τηλεφώνου για τον πίνακα συναγερμού Συνολικό κόστος ανωτέρω εργασιών: 1.300 € (χωρίς ΦΠΑ)