Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια κενή θέση εργασίας στην εταιρείας μας.
Μπορείτε όμως να στείλετε το βιογραφικό σας στα παρακάτω email ή fax επικοινωνίας για τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν στο μέλλον.
e-mail: info@rallis-techniki.gr , petral2@otenet.gr
fax: 210 8068289