Οι εγκαταστάσεις στις οποίες ειδικευόμαστε είναι οι εξής:
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (χαμηλής και μέσης τάσης)
- Υποσταθμοί μέσης / χαμηλής τάσης
- Συστήματα πυρανίχνευσης / πυροπροστασίας
- Συστήματα διαχείρισης κτιρίων
- Συστήματα ασφαλείας (CCTV / Συναγερμός / Access control / Intrusion alarm)
- Τηλεπικοινωνιακά συστήματα (δομημένη καλωδίωση , δίκτυα Η/Υ)
- Κεντρικά συστήματα κεραιών (επίγεια – δορυφορικά)
- Ηλεκτρογεννήτριες, UPS
- Ηχητικά συστήματα (public announcements)
- Αντικεραυνική προστασία
- Θεμελιακή γείωση
- Φωτοβολταϊκα
- Έξυπνο σπίτι
- Συντηρήσεις κτιρίων
- Ανακαινίσεις καταστημάτων, οικιών κλπ
- Ηλεκτρολογικές μελέτες
- Θυροτηλεοράσεις
- Επαγγελματικός φωτισμός
- Διόρθωση συνημιτόνου
- Εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματικά και οικιακά κτίρια
- Ηλεκτρολογικοί πίνακες
- Δίκτυα οπτικών ινών
- Έκδοση πιστοποιητικών – Φάκελοι για ΔΕΗ